Gizlilik Politikası

Giriş

Helen Doron, Ltd. olarak biz (“bizi”, “biz” veya “Şirket”) sizin gizliliğinize saygı duyuyoruz ve kullanıcılarımızın (“kullanıcı” veya “siz”) gizliliğini korumayı önemsiyoruz. 

Bu Gizlilik Politikası, sizin bizim web sitelerimizi (“Web Siteleri”), mobil uygulamalarımızı (“Uygulamalar”) ve bizim internet ortamında sunduğumuz diğer hizmetleri (hepsi birlikte “Hizmetler” olarak anılacaklardır) kullanmak suretiyle bize internet aracılığıyla verdiğiniz bilgileri nasıl topladığımız, sakladığımız ve kullandığımız hakkında size bilgi verme ve açıklama yapma yolumuzdur. Bu Gizlilik Politikası, aynı zamanda bize verdiğiniz veri ve bilgilerin kullanım tarzı ve yöntemi hakkında yapabileceğiniz seçimleri de size açıklamaktadır.

16 yaşından küçükseniz, bu politikayı ebeveyn(ler)inize / vasi(ler)inize okutmayı ve konuyu onlarla tartışmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bize herhangi bir bilgi vermeden veya herhangi bir materyal göndermeden önce ebeveyn(ler)inizin / vasi(ler)inizin rızasını mutlaka almanız gerektiğini unutmayınız.

Bu Gizlilik Politikası, bizim Kullanım Koşullarımızın bir parçasıdır ve Kullanım Koşullarımıza atfen dâhil edilmiş sayılacaktır.

Bu Gizlilik Politikasını dikkatle okumanızı ve bilgiye dayanan kararlar almak için bu politikayı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Hizmetlerimizi kullanmakla, siz (ve duruma göre ebeveyn(ler)iniz / vasi(ler)iniz) bu politikanın koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız. Siz (veya duruma göre ebeveyn(ler)iniz / vasi(ler)iniz) bu politikayı kabul etmiyorsanız, lütfen bize herhangi bir veri veya bilgi sunmayınız.

İngilizce öğrenim kurslarımızı ve ilişkili hizmetlerimizi ve ürünlerimizi size sunabilmemiz için, öğrencilerimizle ve onların ebeveynleriyle ilişkili bazı ek bilgiler (çevrimdışı) almamız gerektiğini lütfen not ediniz. Bu veri ve bilgileri almadan ve işlemeden önce onların rızasını ayrı bir rıza formunda alıyoruz.

Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

 • Ebeveyn(ler)in / Vasi(ler)in Rızası
 • Ne tip bilgiler topluyoruz ve onları nasıl topluyoruz
 • Çerezler ve Google Analytics
 • Topladığımız bilgileri nasıl kullanıyoruz
 • Bilgileri kiminle ve hangi amaçla paylaşıyoruz
 • Sizin gizlilik haklarınız
 • Topladığımız bilgileri ne kadar süreyle saklıyoruz
 • Bilgilerinizi nasıl koruyoruz 
 • Uluslararası aktarım 
 • Pazarlama 
 • Bizimle nasıl irtibat kurabilirsiniz

Ebeveyn(ler)in / Vasi(ler)in Rızası:

16 yaşından küçükseniz, bizimle irtibat kurmadan ve iletişime girmeden önce mutlaka ebeveyn(ler)iniz / vasi(ler)inizin iznini almanız gerektiğini unutmayınız.

Ebeveyn(ler)inizin / vasi(ler)inizin bizim Hizmetlerimizi kullanmanızı kabul edip etmediklerini kontrol etmemiz gerekebilir. Bu kontrolün bir parçası olarak, onlarla irtibat kurabilmek ve onların rıza ve izinlerini alabilmek için sizden ebeveyn(ler)inizin / vasi(ler)inizin irtibat bilgilerini (örneğin, e-posta adresi veya telefon numarası) isteyebiliriz. 

Bize irtibat bilgilerini verdiğiniz Ebeveyn(ler)iniz / vasi(ler)inizin sizin gerçek ebeveyn(ler)iniz / vasi(ler)iniz olup olmadığını görmek amacına yönelik kontroller de yapabiliriz. Bize ebeveyn(ler)iniz / vasi(ler)iniz hakkında yanlış bilgiler verdiğinizi tespit edersek ya da ebeveyn(ler)iniz / vasi(ler)inizden makul bir süre içinde bir cevap alamazsak, size Hizmetlerimizi sunamayabiliriz. 

Ne tip bilgiler topluyoruz

Kullanıcılarımızdan iki ayrı tipte veri ve bilgiler topluyoruz.

 • Birinci bilgi tipi, kişiyi tanımlamak için kullanılabilen bilgiler, yani bir kişinin kimliğini belli eden ya da makul bir çabayla bir kişinin kimliğini belli edebilecek olan bilgilerdir (“Kişisel Bilgiler”). Bu tip bilgiler şunları içerir: 
 • Oturum Açma Bilgileri: Hizmetlerimizi kullanabilmek için, Hizmetlere kaydolmanız / oturum açmanız gerekebilir. Bu sürecin bir parçası olarak, isminizi, yaşınızı ve e-posta adresinizi alabiliriz. 16 yaşından küçükseniz, onlarla irtibat kurabilmek ve onların rıza ve izinlerini alabilmek için sizden ebeveyn(ler)inizin / vasi(ler)inizin irtibat bilgilerini de (örneğin, e-posta adresi veya telefon numarası) isteyebiliriz. 
 • Etkinlik Bilgileri: Hizmetlerimizin bir parçası olarak, sizin Web Siteleri veya Uygulamalardaki etkinlik ve eylemleriniz hakkında (örneğin, hangi oyunlara katıldınız? Oyunlarda hangi seviyeye ulaştınız? vb. bilgileri) Kişisel Bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler bizim sizin İngilizce düzeyinizi takip etmemize ve değerlendirmemize yardımcı olacaktır.
 • Gönüllü Bilgiler: Sizin bize gönüllü olarak verebileceğiniz bilgileri de topluyoruz. Hizmetlerimizin bir parçası olarak, size yakın bir öğrenme merkezi bulabilmemiz için ikamet adresinizle ilişkili Kişisel Bilgilerinizi de bize verebilirsiniz. Ek olarak, bizden aldığınız iletişim ve mesajlara cevap verdiğinizde, destek servisimizle irtibat kurduğunuzda, bizimle e-posta veya Web Siteleri aracılığıyla iletişim kurduğunuzda ya da Hizmetlerimizi kullanarak kendiniz hakkında veya başkaları hakkında bizimle ek bilgiler paylaştığınızda da sizinle ilgili bilgiler topluyoruz.
 • Cihaz Bilgileri: Sizin cihazınızdan IP adresi ve başka çevrimiçi kimlik belirleyiciler (örneğin, kullanıcıların kimliğini tespit etmek için kullanılabilen izler bırakan kullanıcı cihazları, uygulamaları ve protokollerinden toplanan çevrimiçi veri ve bilgiler) gibi Kişisel Bilgiler de toplayabiliriz.
 • İçerik: Helen Doron Early English Franchise Sisteminin öğrenme merkezleri, öğretmenler, vb. gibi üyeleri (hepsi birlikte “HD Üyeleri” olarak anılacaklardır) Hizmetlere sizin Kişisel Bilgilerinizi de içerebilecek ilânlar yükleyebilir ya da başka bir yolla referanslar, fotoğraflar, bloglar, videolar ve başka içerikler (“İçerikler”) koyabilirler. Biz bu İçerikleri sadece sizin (ya da duruma göre ebeveyn(ler)inizin / vasi(ler)inizin) rızanızla kullanabiliriz. Hem biz hem de başka kullanıcılar Hizmetler aracılığıyla ve başka platformlar kanalıyla kamuya arz edilen İçerikleri görebiliriz ve paylaşabiliriz.
 • İkinci bilgi tipi, kullanıcıların Hizmetleri kullanması yoluyla kamuya arz edilebilen veya toplanabilen, kullanıcı(lar) hakkında onların kimliğini belli etmeyen veya kimlik tespitinde kullanılamayacak nitelikte bilgilerdir (“Kişisel Olmayan Bilgiler”). Kişisel Olmayan Bilgilerini topladığımız kullanıcının kimliğini bilmiyoruz.

Toplanan Kişisel Olmayan Bilgiler aşağıdakileri içerebilir: (i) kullanıcı isminiz ve şifreniz; (ii) Hizmetlerdeki etkinlik ve eylemleriniz hakkında bilgiler (örneğin, baktığınız sayfalar, internete göz atma, tıklamalar, eylemler, zaman damgaları, vb.) ve belirli yazılım ve donanım bilgileri de dâhil olmak üzere cihazınızın ilettiği toplu kullanım bilgileri ve teknik bilgiler (örneğin, cihazınızın kullandığı internet tarayıcısı tipi ve işletim sistemi, dil tercihi, erişim zamanı ve Hizmetlere bağlandığınız web sitesinin alan adı, vb. gibi bilgiler).

Kişisel Bilgileri Kişisel Olmayan Bilgilerle birleştirmemiz halinde, birleştirilen bilgiler karışık vaziyette kaldıkları sürece Kişisel Bilgiler olarak kabul edilecek ve buna uygun muamele göreceklerdir.

Hizmetler veya başka araçlar vasıtasıyla topladığımız bilgileri, bu bilgilerin tek başına sizin kimliğinizi belli edemeyecek hale gelmesi için anonim hale getirebilir veya kimliğinizi gizleyebiliriz. Bu toplu hale getirilen veya kimliği gizlenen bilgileri kullanmamız veya ifşa etmemiz, bu Gizlilik Politikası kapsamında herhangi bir kısıtlamaya tâbi değildir. Bu bilgileri üçüncü şahıslara bir kısıtlama olmaksızın ve herhangi bir amaçla ifşa edebiliriz ve verebiliriz.

Çerezler ve Google Analytics

Sizin Web Sitelerimizi ziyaret ettiğiniz veya Hizmetlerimize eriştiğiniz zamanlar da dâhil olmak üzere ilişkili Hizmetlerimizde çerezleri ve diğer teknolojileri kullanıyoruz. 

“Çerez”, bir web sitesine incelediğinizde web sitesinin sizin cihazınıza tahsis ettiği ve verdiği küçük bir bilgi parçasıdır. Çerezler çok faydalıdırlar ve çeşitli amaçlarla kullanılabilirler. Bu amaçlar, sizin sayfalar arasında etkin bir şekilde dolaşmanıza ve belirli özelliklerin otomatik aktivasyonunu temin etmenize olanak sağlamayı, tercihlerinizi hatırlamayı ve sizinle Hizmetlerimiz arasındaki etkileşimin daha çabuk ve daha kolay olmasını sağlamayı içerir. Çerezler aynı zamanda bizim Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili istatistiksel verileri toplamak ve derlemek için de kullanılırlar.

Web sitemizde aşağıda sayılan çerez tipleri kullanılmaktadır:

 • Sistemin normal kullanılmasına olanak sağlamak için sadece bir gözatma oturumu esnasında geçici olarak depolanan ve internet tarayıcısı kapatıldığında cihazınızdan silinen “oturum çerezleri”;
 • Sadece bizim web sitemiz tarafından okunan, bilgisayarınızda belirli bir süre için saklanan ve depolanan ve internet tarayıcısı kapatıldığında silinmeyen “kalıcı çerezler”. Bu çerezler, tekrar ziyaretlerinizde kim olduğunuzu bilebilmek için, örneğin gelecek oturum açma işleminiz için tercihlerinizi depolamamıza olanak sağladıkları için ihtiyaç duyduğumuzda kullandığımız çerezlerdir;
 • Görüntülediğiniz sayfadaki içerikleri işleten ve yöneten başka internet hizmetleri tarafından, örneğin bizim web erişimlerimizi analiz eden üçüncü şahıs analiz şirketleri tarafından konulan “üçüncü şahıs çerezleri”.

Çerezler, genellikle, sizin kimliğinizi belli eden bilgiler içermezler, fakat sizin hakkınızda topladığımız ve sakladığımız Kişisel Bilgiler, bizim tarafımızdan, çerezlerde depolanan ve çerezlerden elde edilen bilgilere ilişkilendirilebilirler. Cihaz tercihlerinizin talimatlarını izleyerek çerezleri kaldırabilirsiniz; bununla birlikte, çerezleri etkisizleştirmeyi tercih ederseniz, Hizmetinizin bazı özellikleri iyi çalışmayabilir ve internet deneyimleriniz sınırlı olabilir.

Hizmetleri kullanım şekliniz hakkında bilgi toplamak amacıyla “Google Analytics” isimli bir araç da kullanıyoruz. Google Analytics, kullanıcıların Hizmetlere ne sıklıkta eriştikleri, eriştiklerinde hangi sayfaları ziyaret ettikleri, vb. gibi bilgileri toplar. Google Analytics’den aldığımız bu bilgileri sadece Hizmetleri iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla kullanıyoruz. Google Analytics, isminiz ya da kimliğinizi belli eden başka bilgilerden ziyade, siteleri ziyaret ettiğiniz tarihte size tahsis edilen IP adresi gibi bilgileri toplar. Google Analytics’i kullanarak topladığımız bilgileri kişilerin kimliğini belli edebilecek nitelikte bilgilerle birleştirmiyoruz. Siteyi ziyaretleriniz hakkında Google Analytics tarafından toplanan bu bilgileri Google’un kullanma ve paylaşma kabiliyeti Google Analytics Kullanım Koşullarıyla ve Google Gizlilik Politikasıyla sınırlandırılmış bulunmaktadır.

Topladığımız bilgileri nasıl kullanıyoruz

Kişisel Bilgileri bu Gizlilik Politikasında tanımlanan tarz ve yollarla kullanıyor ve paylaşıyoruz. Yukarıda sayılan amaçlara ek olarak, topladığımız Kişisel Bilgiler aşağıda sayılan amaçlar için de kullanılmaktadır:

 • Hesabınızı oluşturmak ve Hizmetlerimizi size sunmak (örneğin, çevrimiçi oyunlar, öğrenme faaliyetleri, vb.); 
 • İngilizce seviyenizi değerlendirmek ve ilerlemenizi takip etmek;
 • Size yakın bir İngilizce öğrenme merkezi bulmanıza yardımcı olmak;
 • (16 yaşından küçükseniz) ebeveynlerinizin / vasilerinizin irtibat bilgilerini kullanmak ve sizin Hizmetleri kullanmanız için onların rızasını ve iznini almak;
 • Hizmetlerin belirli özelliklerine erişiminizi tespit etmek ve doğrulamak;
 • İçerikleri başka kullanıcılara da göstermek ve pazarlama amaçlarıyla kullanmak (örneğin, sosyal medya platformları, web siteleri, el ilânları, broşürler, vb. aracılığıyla);
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek ve kullanıcılarımızın gereksinimlerine ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirmek amacıyla araştırma ve analiz çalışmaları yapmak;
 • Ürün ve hizmetlerimizi size pazarlamak (aşağıdaki “Pazarlama” bölümüne bakınız);
 • Hizmetlerin dürüstlüğünü ve doğruluğunu olumsuz etkileyebilecek veya tehlikeye atabilecek nitelikteki yasadışı eylemleri veya benzeri başka eylem ve faaliyet tiplerini tespit etmek ve önlemek;
 • Hizmetlerimizi desteklemek ve onlardaki arızaları tespit etmek; sizin sorularınıza yanıt vermek ve sizinle iletişim kurmak; ve 
 • İlgili kanunlara, yönetmeliklere veya başka resmi makam emirlerine uygun olarak ihlâlleri soruşturmak ve politikalarımızı hayata geçirmek veya bir celp, müzekkere veya benzeri kanuni taleplere ve süreçlere uymak ya da resmi makamların taleplerine cevap vermek.

Bilgileri kimlerle (“Alıcılar”) paylaşıyoruz

Kişisel Bilgilerinizi kiralamıyoruz, satmıyoruz ve bu Gizlilik Politikasında açıkça tanımlanan haller dışında üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz. Kişisel Bilgileriniz aşağıda sayılan Alıcılarla da paylaşılabilir:

 • HD Üyeleri;
 • Alt yükleniciler ve başka üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları;
 • Şirket’in iş süreçlerinin herhangi birisinin denetçileri veya danışmanları; ve 
 • Şirket’in potansiyel alıcıları veya yatırımcıları.

Bu Gizlilik Politikasında sayılan amaçlara ek olarak, Kişisel Bilgileri aşağıda sayılan amaçlarla da paylaşabiliriz:

 • Kişisel Bilgileri bizim adımıza depolanması veya işlenmesi (örneğin, bulut bilişim hizmet sağlayıcıları);
 • Kişisel Bilgilerin bize ticari operasyonlarımızda yardımcı olmak amacıyla işlenmesi (örneğin, erişiminizi doğrulamak; operasyonlarımızı denetlemek, vb.);
 • Araştırma, teknik tanılama ve analiz çalışmaları yapılması; ve 
 • Pazarlama politikamıza uygun olarak tanıtım ve bilgi materyallerinin iletilmesi ve dağıtılması (aşağıdaki “Pazarlama” bölümüne bakınız).

Web Sitelerinde veya Uygulamalardaki etkinlik ve eylemleriniz hakkındaki (örneğin, hangi oyunlara katıldınız? Oyunlarda hangi seviyeye ulaştınız? vb. bilgileri) Kişisel Bilgileri ve bizimle paylaştığınız diğer ilgili bilgileri (örneğin, sorularınız, geribildirimleriniz, vb.) sizin İngilizce öğrenme kurslarınızla ilişkili ve bağlantılı olan HD Üyelerine (örneğin, öğretmenler) de ifşa edebilir ve açıklayabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizin HD Üyelerimize, acentelerimize ve dış kaynak hizmet sağlayıcılarımıza açıklandığı her durumda, gizlilik düzenlemeleri ve şartları mevcuttur ve uygulanmaktadır. 

Kişisel Bilgilerinizi ya da Hizmetler vasıtasıyla bize verdiğiniz bilgileri, bu bilgilerin ifşa edilmesinin (i) ilgili uygulanabilir kanunlara, mevzuata, kanuni takiplere ya da resmi makam talepleri ve emirlerine uymak; (ii) potansiyel ihlâller hakkında soruşturmalar da dâhil politikalarımızı uygulamak; (iii) yasadışı faaliyetler veya başka haksız fiiller, sahtekârlık şüpheleri veya güvenlik sorunlarını soruşturmak, tespit etmek, engellemek ya da gereken tedbirleri almak; (iv) hukuki taleplere karşı kendimizi savunma haklarımızı korumak veya kullanmak; (v) bizim, kullanıcılarımızın, sizin veya üçüncü şahısların hakları, malları veya güvenliğine gelebilecek zararları engellemek ya da (vi) kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak amacıyla makul ölçüler içerisinde gerekli ve faydalı olduğuna iyi niyetle inandığımız takdirde ya da fikri mülkiyet haklarımızı veya başka kanuni haklarımızı kullanmak için bunu gerekli gördüğümüz takdirde de ifşa edebilir ve açıklayabiliriz.

Üçüncü şahısların bilgileri toplaması ve alması

Politikamız sadece bizim sizden topladığımız bilgilerin kullanılması ve ifşa edilmesi konularını ele almaktadır. Bilgilerinizi Hizmetlerimiz vasıtasıyla (örneğin, herhangi bir başka web sitesine veya konuma verilen linke tıklayarak) ya da İnternetteki başka siteler vasıtasıyla üçüncü şahıslara verdiğiniz ve ifşa ettiğiniz takdirde, sizin onlara ifşa ettiğiniz bilgilerin onlar tarafından kullanılması veya ifşa edilmesine farklı kurallar uygulanabilir. 

Bu üçüncü şahıs siteleri ve hizmetleri ve sizin onları kullanmanız konusunda ne olursa olsun hiçbir mesuliyetimizin bulunmadığını biliyor ve kabul ediyorsunuz. 

Kullanıcı hakları ve bilgilerin saklanması

Sizin gizlilik haklarınıza saygı duyuyoruz; bu nedenle, herhangi bir zamanda bizimle irtibat kurarak:

 • Sizinle ilişkili Kişisel Bilgilere erişmeyi, onları silmeyi, değiştirmeyi veya güncellemeyi talep edebilirsiniz (örneğin, sizinle ilgili Kişisel Bilgilerin yanlış olduğuna inanıyorsanız, bu bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteyebilirsiniz) ya da 
 • Kişisel Bilgilerinizi kullanmaya son vermemizi (örneğin, Kişisel Bilgilerinizi kullanmaya veya üçüncü şahıslarla paylaşmaya son vermemizi isteyebilirsiniz) ya da Kişisel Bilgilerinizi kaldırmamızı (bizim bu bilgileri tutmamızı gerektirebilecek başka kanuni şartlara ve yükümlülüklere tâbi olarak) talep edebilirsiniz.

Siz bize aksine bir talimat vermediğiniz sürece, topladığımız bilgileri Hizmetleri vermek ve kanuni yükümlülüklerimize uymak, ihtilâfları çözümlemek ve sözleşmelerimizi uygulamak ve ifa etmek için ihtiyaç duyduğumuz sürece elimizde tutacağımızı lütfen not ediniz. 

Eksik veya yanlış bilgileri tamamen kendi takdirimize göre ve herhangi bir zamanda düzeltebilir, tamamlayabilir veya silebiliriz.

Kişisel Bilgilerinizi kullanma tarzımız ve yolumuzla ilgili bir şikâyette bulunmak isterseniz, lütfen [email protected] adresinden bizimle doğrudan doğruya irtibat kurunuz.

Bizim verdiğimiz cevaptan tatmin olmazsanız ya da Kişisel Bilgilerinizi ilgili uygulanabilir kanunlara uygun topladığımıza veya işlediğimize inanmıyorsanız, ilgili veri koruma otoritesine bir şikâyette bulunabilirsiniz.

Lütfen not ediniz: Hizmetlerin bir parçası olarak sizin ebeveyn(ler)inizden / vasi(ler)inizden Kişisel Bilgiler alırsak, bu bilgileri de bu maddede detaylı bir şekilde açıklanan “gizlilik haklarına” ilişkin kurallar da dâhil bu politikada öngörüldüğü gibi ve sizin bilgilerinizi işlemek ve korumak için kullandığımız gibi aynı tarzda ve yolla işleyeceğiz. 

Bilgilerinizi nasıl koruyoruz

Hizmetlerin ve bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve korumak için büyük dikkat ve özen gösteriyoruz. Kullanıcılarımıza ait bilgilerin güvenliğini sağlamak ve bu bilgilerin yetkisiz kullanılmasına engel olmak için sektörde standart olan prosedürleri ve politikaları uyguluyoruz.

Bilgileri korumak için gereken tüm makul önlemleri almamıza rağmen, Hizmetlerimize yetkisiz erişen veya Hizmetlerimizi suiistimal eden kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulamayız ve bu erişime engel olacağımıza dair aleni, zımni veya başka hiçbir garanti vermiyoruz.

Uluslararası aktarım

Global düzeyde faaliyet gösterdiğimiz için, Kişisel Bilgilerinizi Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarmamız ve transfer etmemiz gerekebilir. Bu ülkelerin veri koruma ve diğer kanunları Avrupa Birliği’nin mevzuatı kadar geniş kapsamlı olmayabilir – bu durumlarda sizin Kişisel Bilgilerinize benzer bir koruma düzeyi uygulanmasını sağlamak ve bu aktarımın da AB gizlilik ve veri koruma mevzuatına uygun olmasını temin etmek için gereken tedbirleri alacağız.

 

Pazarlama

Biz ve HD Üyelerimiz, sizin bizimle gönüllü olarak paylaştığınız Kişisel Bilgilerinizi, zaman zaman, İngilizce öğrenim kurslarımız ve ilgili diğer hizmet ve ürünlerimiz hakkında size tanıtım materyalleri göndermek gibi amaçlarla kullanabiliriz. 

Gizlilik hakkınıza saygı göstermenin bir gereği olarak, bu pazarlama materyalleri içerisinde size başka pazarlama tekliflerinin gönderilmesini istemediğinizi beyan etme fırsatını size sunuyoruz. Ek olarak, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine “remove” (çıkart) kelimesini içeren bir boş mesaj göndermek suretiyle abonelikten ayrılmayı ve pazarlama tekliflerini artık almamayı da talep ve tercih edebilirsiniz. 

Posta listemizden ayrılsanız bile, size Hizmetlerimizle ilgili teknik, hizmet veya güvenlik sorunları ve konuları hakkında periyodik e-posta iletilerini göndermeye devam edebileceğimizi de lütfen not ediniz.

Kurumsal işlemler

Bir kurumsal işlem (örneğin, işimizin önemli bir kısmının satılması, birleşme, konsolidasyon veya varlık satışı gibi işlemler) yapılması halinde Kişisel Bilgiler de dâhil Bilgileri paylaşabiliriz. Böyle bir durumda, bu Gizlilik Politikasında tanımlanan hak ve yükümlülüklerimizi bizi devralan şirket üstlenecektir. 

Gizlilik Politikasının güncellenmesi veya değiştirilmesi

Bu Gizlilik Politikasında zaman zaman kendi takdirimize göre değişiklikler yapabiliriz. En yeni ve güncel versiyon daime web sitemizde bulunacaktır (“Son Revize Edilen” başlığı altında gösterildiği gibi). Olası değişiklikleri görmek için bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak incelemenizi tavsiye ediyoruz. Önemli ve esaslı değişiklikler yapılması halinde, Hizmetlerimiz vasıtasıyla veya e-postayla sizi bilgilendireceğiz. Bu değişikliklerin size bildirilmesinden sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Gizlilik Politikası değişikliklerini kabul ettiğiniz ve bu değişikliklerle de bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecek ve böyle yorumlanacaktır.

 

Bizimle nasıl irtibat kurabilirsiniz

Hizmetler hakkında ya da hakkınızda topladığımız bilgiler ve bu bilgileri nasıl kullandığımız konusunda genel sorularınız olması halinde, lütfen [email protected] adresinden bizimle irtibat kurunuz.

Şirket hakkında detaylı bilgiler

Helen Doron Effective Learning LTD 

32, Byron Hill Rd, Harrow-On-The-Hill, 

Middlesex, HA2 0HY 

UNITED KINGDOM