11588 Views

Eko-Dilbilim: İngilizce Öğrenmek ve Çevreyi Önemsemek

GİRİŞ

Ebeveynler olarak çocuklarımız için en iyisini istiyoruz; onları birçok ekolojik sorunun olduğu bir dünyaya hazırlayacak güçlü bir eğitim de dahil. Helen Doron English’te İngilizce öğretiyoruz ve öğrencilerin çevreye duyarlı olmalarına yardımcı oluyoruz. Bu blog yazısında dil ile çevrenin nasıl bağlantılı olduğunu inceleyen eko-dilbilimden bahsedeceğiz.

Dil, ekosisteme karşı nasıl düşündüğümüzü ve nasıl davrandığımızı etkiler. Bu bazen zararlı etkilere neden olabilir. Örneğin hayvanlardan elde edilen yiyeceklerden bahsederken “beef (sığır eti)” ve “poultry (kümes hayvanları)” gibi kelimeleri kullanırız. Bu durum, bu gıdaların canlılardan geldiğinin unutulmasını kolaylaştırıyor ve bu da zararlı tarım uygulamalarına yol açabiliyor.

Bu yazıda İngilizce öğrenmenin ve çevreye önem vermenin daha iyi bir gelecek inşa etmek için ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz.

Eko-Dilbilim: Dil ve Çevreyi Bağlamak

Eko-dilbilim, dilin doğa hakkındaki düşüncelerimizi nasıl etkilediğini inceler. Çevre hakkında konuşurken doğru kelimeleri seçmek önemlidir.

Araştırmacılar, birçok farklı dilin konuşulduğu yerlerde genellikle çok çeşitli bitki ve hayvanların bulunduğunu keşfetti. Bazı yerel kültürlerde doğa hakkında konuşmanın ve çevreyle yakın ilişkilerini göstermenin özel yolları vardır.
Eko-dilbilimdeki en bilinen örneklerden biri Eskimoların “snow (kar)” için çok sayıda kelimeye sahip olduğu düşüncesidir. Bu iddia tartışılmış ve aşırı basitleştirilmiş olsa da, yine de dil ve çevrenin birbirini nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Inuit ve Yupik dillerinde karla ilgili çok sayıda terim, eko-dilbilimin temel odak noktası olan dil ve çevre arasındaki karşılıklı bağlantıyı vurgulamaktadır.

Sorumlu dünya vatandaşları olmak için doğayı anlamalı ve önemsemeliyiz. Tüm canlıların birbiriyle bağlantılı olduğunun farkına vararak dünyamıza karşı daha duyarlı ve sorumlu olabiliriz.

Greenspeak: Çevre Hakkında Nasıl Konuşuyoruz

Çevre sorunları hakkında konuşurken kullandığımız dil “Greenspeak (Yeşil Konuşma)”dır. Bazen kullandığımız kelimeler sorunu daha da kötüleştirebilir. Örneğin “fighting pollution (kirlilik ile mücadele)” veya “battling global warming (küresel ısınmayla mücadele)”den bahsetmek, doğaya karşı yapılan bu zararlı eylemlerden insanların sorumlu olmadığını, doğanın bir şekilde bize karşı çalıştığını ve bu nedenle onunla mücadele etmemiz gerektiğini öne sürebilir. “Stop industrial pollution (endüstriyel kirliliği durdurun)” gibi daha doğru terimler kullandığımızda, sorunun kaynağı konusunda daha dürüst oluyoruz ve aynı zamanda insanlara bir araya gelerek bu tür ekolojik sorunların çözümüne yardımcı olma şansı veriyoruz.

Dil seçimimiz, insanlığın ilerlemesinin maliyeti hakkındaki düşüncelerimizi karıştırdı. Çoğunlukla “economic growth (ekonomik büyüme)”nin iyi olduğunu düşünürüz çünkü büyüme – açan bir çiçek veya yükselen bir ağaç gibi – iyidir. Bu doğal. Ancak bu terimi ekonomiye uyguladığımızda doğa üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Toplumumuz yağmur ormanları, mavi okyanuslar ve gelişen yaban hayatı pahasına büyüyor.

Çevre hakkında nasıl konuştuğumuz ve düşündüğümüz, doğayı tanımlamak için kullandığımız metaforları da içerir. Bazıları doğadan sanki bir makineymiş gibi bahsediyor. Bu, tıpkı bir makine gibi doğayı kontrol edebileceğimize ve onun parçalarını değiştirebileceğimize inandıkları anlamına geliyor. Ancak bu fikir zarara da yol açabilir çünkü hiçbir sonuçla karşılaşmadan doğayı istediğimiz gibi kullanabileceğimizi düşündürebilir.

Daha iyi bir metafor, doğadaki her şeyin tıpkı bir ağdaki iplikler gibi birbiriyle bağlantılı olduğunu bize hatırlatmak için doğayı bir “web of life (yaşam ağı)” olarak düşünmektir. Doğanın bir kısmına zarar veren bir şey yaptığımızda bu, diğer tüm kısımları da etkileyebilir. Bunun harika bir örneği şu anda arılarla yaşadığımız sorundur. Arılar doğada çok önemlidir, çünkü bitkilerin büyümesine yardımcı olurlar. Bunu polenleri bir bitkiden diğerine taşıyarak yaparlar ki buna tozlaşma denir. Bu süreç ağaçlar, çiçekler ve birçok gıda mahsulümüz için hayati öneme sahiptir. Ne yazık ki doğa kaybı, iklim değişikliği, zararlı kimyasallar gibi sorunlar nedeniyle arılar yok oluyor. Arıları kaybedersek, bu onların tozlaştırdığı tüm bitkiler ve bu bitkilere bağlı olan hayvanlar için iyi olmayacak. Bu, doğadaki her şeyin ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

İngilizce küresel bir dildir ve bu nedenle insanların çevre hakkındaki düşüncelerini değiştirebilir. Çevre sorunlarını tartışmak ve çözmek için daha iyi yollar bulmak üzere birlikte çalışmamıza yardımcı olabilir. İnsanların İngilizce düşünme ve konuşma şeklini değiştirmeye gençlerimizden başlamalıyız. Helen Doron’da, 0-19 yaş arası öğrencilere, ortak yaşam alanımızı korumaya yönelik ekip çalışmasını ve topluluk temelli çabaları teşvik eden bir dil kullanmayı öğretiyoruz. Bu onların sürdürülebilir bir geleceğin daha iyi savunucuları olmalarına yardımcı olur.

Çevreye Yardımcı Olmak İçin İngilizceyi Kullanmak

Helen Doron öğrencileri, İngilizce becerilerini dünyadaki diğer kişilerle bağlantı kurmak ve çevreyi korumak adına birlikte çalışmak için kullanabilirler. İngilizce öğrenmek onlara okuma, araştırma yapma, fikir paylaşma ve farklı geçmişlerden insanlarla çalışma olanağı sağlar. Dünyada fark yaratabilecek liderler olabilirler.

Örneğin, Gençler için İngilizce derslerimiz, öğrencilerin geri dönüşüm yapmama, vegan olma ve evcil hayvan sahibi olmanın karşılığı gibi konuları araştırdığı “It’s Always Debatable (Bu Her Zaman Tartışmalı)” başlıklı bir kursu içerir. Öğrencilere tartışma sanatını öğreterek, onları Helen Doron’da geçirdikleri süre boyunca çevre koruma da dahil olmak üzere edindikleri değerleri savunmak için gereken becerilerle donatıyoruz.

Greta Thunberg, İngilizce (ve tartışma) becerilerinin önemli bir mesajın yayılmasına nasıl yardımcı olabileceğinin güzel bir örneğidir. Greta, İngilizce konuşarak dünya çapındaki insanlara dünyayı korumak için harekete geçme konusunda ilham verdi. Öğrencilerimiz çevre konularında uluslararası tartışmalara katılarak da aynısını yapabilirler.

İngilizce ve Çevresel Değerlerin Öğretimi

Helen Doron English’te çevre odaklı öğrenme materyallerimiz ve etkinliklerimiz çevre korumayı dil öğrenimiyle bütünleştirir. Öğrencilere çevre bilincine sahip kelime ve ifadeler tanıtılarak endişelerini ifade etmelerine ve değişimi savunmalarına olanak sağlanır.

Örneğin, doğa temalı “World of Wonders (Harikalar Dünyası)” programımız, öğrencilere İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda çevreye karşı sorumluluk duygusu aşılamak için tasarlanmıştır. Çevresel temaları ilgi çekici ve etkileşimli derslere dahil ederek, çevreye duyarlı İngilizce konuşan bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Helen Doron öğrencileri aynı zamanda orangutanları koruma kampanyası gibi nesli tükenmekte olan türler hakkında farkındalık yaratan girişimlere de katılıyorlar. Bu projeler sayesinde öğrenciler İngilizce dil becerilerini geliştirirken çevreyi korumanın önemini öğreniyorlar. İtalya’da öğrencilerimiz, onlara çevre dostu uygulamaları öğreten ulusal bir “Green Future Day (Yeşil Gelecek Günü)” etkinliğine katıldılar.

Sonuç

Helen Doron olarak eko-dilbilimin daha yeşil bir gelecek yaratmaya yardımcı olma gücüne inanıyoruz. Çevreyi korumaya önem veren, İngilizceyi iyi konuşabilen bir nesil yetiştirmek istiyoruz.

Çevresel temaları, çevre dostu kelimeleri ve ekolojik metaforlar hakkında eleştirel düşünmeyi vurgulayan bir müfredat kullanıyoruz. Bu, öğrencilerimizin değişimi savunmak için ihtiyaç duydukları dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Onlara endişelerini ifade etme araçlarını ve sorumlu seçimler yapmalarını sağlayacak bilgileri vererek, gezegenimizi korumaya yönelik küresel çabanın aktif katılımcıları olmalarına yardımcı oluyoruz.

Eko-dilbilime olan bağlılığımız, dilin olumlu değişimi ortaya çıkarma gücüne olan inancımızı göstermektedir. Öğrencilerimize çevre koruma ve sürdürülebilirliği öğreterek, herkes için daha parlak, daha yeşil bir gelecek için çalışan sorumlu, çevreye duyarlı yetişkinler haline geleceklerinden eminiz.

İnsanın Doğayla Bağlantısını Önemseyen 5 İngilizce Cümle

Dil, çevreye karşı tutumumuzu şekillendirmede önemlidir. İnsan ve doğa arasındaki bağlantıyı görmeyi zorlaştıran İngilizce kelime veya cümleleri düşünmeliyiz. Örneğin “Tree Hugger” terimi, nasıl kullanıldığına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olarak kullanılabilir.

“Tree Hugger” gibi kelimelerin farklı anlamlarını anlayarak çevreye ve onu korumak için çalışanlara karşı saygı ve olumlu tutum sergileyen bir dil seçebiliriz. “Nature lover (doğa aşığı)”, “wildlife enthusiast (yaban hayatı meraklısı)”, “eco-friendly (çevre dostu)” veya “friend of the earth (dünyanın dostu)” gibi terimleri kullanmak, insanların çevre hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye ve daha sorumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olabilir.

nature's gift valuable english

1. “Natural Resources (Doğal Kaynaklar)”:

Bu terim, doğayı insan kullanımına yönelik bir meta koleksiyonu olarak çerçeveliyor. Alternatif bir terim, insanlarla doğa arasındaki karşılıklı bağlantıyı vurgulayan, şükran ve idareyi teşvik eden “natural gifts (doğal armağanlar)” veya “earth’s bounty (dünyanın lütfu)” olabilir.

solve global warming valuable english

2. “Battle Global Warming (Küresel Isınmaya Karşı Mücadele)”:

Bu yaygın olarak kullanılan bir ifadedir, ancak konuya en iyi yaklaşım olmayabilir. “Battle (savaş)” terimi, gerçekte küresel ısınmanın işbirliği ve yenilikçi çözümler gerektiren karmaşık ve çok yönlü bir konu olmasına rağmen, rakibe karşı mücadeleci bir duruşu akla getiriyor. Bunun yerine “solving global warming (küresel ısınmayı çözmek)” veya “slowing down global warming (küresel ısınmayı yavaşlatmak)” gibi daha proaktif terimler kullanabiliriz. Çözüm ve ilerleme ihtiyacını vurgulayarak, konuşmayı olumlu eyleme kaydırabilir ve bireylere daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımlar atmaları konusunda ilham verebiliriz.

3. “Man vs. Wild (İnsan Doğaya Karşı)”:

Bu ifade çoğu zaman insanların doğal dünyaya karşı olduğu fikrini güçlendiriyor ve rekabet ve çatışma zihniyetine yol açıyor. Daha olumlu alternatiflerin kullanılması, insanlar ve doğa arasındaki uyumu ve birbirine bağlılığı teşvik edebilir. “Nature Lover (Doğa Aşığı)” gibi ifadeler çevreye ve içinde yaşayanlara saygı duymanın ve önemsemenin önemini vurguluyor.

Embrace the Wild Valuable English

4. “Taming the Wilderness (Vahşi Doğayı Evcilleştirmek)”:

Bu ifade, doğanın insanlar tarafından kontrol edilmesi gereken vahşi ve asi bir şey olduğunu öne sürüyor. Bunun yerine, doğal dünyaya hükmetmeye çalışmaktan ziyade onu takdir etmenin ve ona uyum sağlamanın önemini vurgulamak için “embracing the wild (vahşi doğayı kucaklamak)” veya “living in harmony with nature (doğayla uyum içinde yaşamak)” gibi terimleri kullanabiliriz.

co-exist with nature Valuable English

5.”Conquering Nature (Doğayı Fethetmek)”:

Bu terim, doğanın insan yaratıcılığı tarafından mağlup edilecek bir düşman olduğunu ima eder. Çevre dostu bir alternatif, insanlar ve çevre arasındaki işbirliğini ve karşılıklı desteği teşvik eden “coexist with nature (doğayla bir arada yaşamak)”, “working with nature (doğayla çalışmak)” veya “partnering with nature (doğayla ortaklık kurmak)” olabilir.

Çevre dostu algıyı besleyen alternatif terimleri benimseyerek, hem günlük yaşamımızda hem de çocuklarımıza eğitim yoluyla aşıladığımız değerlerde doğal dünyayla daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki geliştirmesine destek olabiliriz.

Kaynaklar

Abram, David (1996): The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World. pg.267. New York, Pantheon Books.

Boas, F. (1911). Handbook of American Indian Languages Part 1. Washington: Government Printing Office.

Crystal, D. (2003). English as a global language (2nd ed.). Cambridge University Press.

Halliday, Michael A. (April 1990). New Ways of Meaning: the challenge to applied linguistics (Speech)

Hulme, M. (2009). Why we disagree about climate change: Understanding controversy, inaction and opportunity. Cambridge University Press.

Mühlhäusler, P. (1996). Linguistic ecology: Language change and linguistic imperialism in the Pacific region. Routledge.

Nettle, D., & Romaine, S. (2000). Lost Words/Lost Worlds. In Vanishing Voices: The Extinction of the World’s Languages (pp. 94-137). Oxford: Oxford University Press.

Stibbe, Arran (2021) Eco-linguistics: language, ecology and the stories we live by (second edition). London: Routledge

Thunberg, G. (2018, December 13). You are stealing our future: Greta Thunberg, 15, condemns the world’s inaction on climate change. The Guardian. Retrieved from :

https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/14/you-are-stealing-our-future-greta-thunberg-15-condemns-worlds-inaction-on-climate-change

11589 Views

Eko-Dilbilim: İngilizce Öğrenmek ve Çevreyi Önemsemek

GİRİŞ

Ebeveynler olarak çocuklarımız için en iyisini istiyoruz; onları birçok ekolojik sorunun olduğu bir dünyaya hazırlayacak güçlü bir eğitim de dahil. Helen Doron English’te İngilizce öğretiyoruz ve öğrencilerin çevreye duyarlı olmalarına yardımcı oluyoruz. Bu blog yazısında dil ile çevrenin nasıl bağlantılı olduğunu inceleyen eko-dilbilimden bahsedeceğiz.

Dil, ekosisteme karşı nasıl düşündüğümüzü ve nasıl davrandığımızı etkiler. Bu bazen zararlı etkilere neden olabilir. Örneğin hayvanlardan elde edilen yiyeceklerden bahsederken “beef (sığır eti)” ve “poultry (kümes hayvanları)” gibi kelimeleri kullanırız. Bu durum, bu gıdaların canlılardan geldiğinin unutulmasını kolaylaştırıyor ve bu da zararlı tarım uygulamalarına yol açabiliyor.

Bu yazıda İngilizce öğrenmenin ve çevreye önem vermenin daha iyi bir gelecek inşa etmek için ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz.

Eko-Dilbilim: Dil ve Çevreyi Bağlamak

Eko-dilbilim, dilin doğa hakkındaki düşüncelerimizi nasıl etkilediğini inceler. Çevre hakkında konuşurken doğru kelimeleri seçmek önemlidir.

Araştırmacılar, birçok farklı dilin konuşulduğu yerlerde genellikle çok çeşitli bitki ve hayvanların bulunduğunu keşfetti. Bazı yerel kültürlerde doğa hakkında konuşmanın ve çevreyle yakın ilişkilerini göstermenin özel yolları vardır.
Eko-dilbilimdeki en bilinen örneklerden biri Eskimoların “snow (kar)” için çok sayıda kelimeye sahip olduğu düşüncesidir. Bu iddia tartışılmış ve aşırı basitleştirilmiş olsa da, yine de dil ve çevrenin birbirini nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Inuit ve Yupik dillerinde karla ilgili çok sayıda terim, eko-dilbilimin temel odak noktası olan dil ve çevre arasındaki karşılıklı bağlantıyı vurgulamaktadır.

Sorumlu dünya vatandaşları olmak için doğayı anlamalı ve önemsemeliyiz. Tüm canlıların birbiriyle bağlantılı olduğunun farkına vararak dünyamıza karşı daha duyarlı ve sorumlu olabiliriz.

Greenspeak: Çevre Hakkında Nasıl Konuşuyoruz

Çevre sorunları hakkında konuşurken kullandığımız dil “Greenspeak (Yeşil Konuşma)”dır. Bazen kullandığımız kelimeler sorunu daha da kötüleştirebilir. Örneğin “fighting pollution (kirlilik ile mücadele)” veya “battling global warming (küresel ısınmayla mücadele)”den bahsetmek, doğaya karşı yapılan bu zararlı eylemlerden insanların sorumlu olmadığını, doğanın bir şekilde bize karşı çalıştığını ve bu nedenle onunla mücadele etmemiz gerektiğini öne sürebilir. “Stop industrial pollution (endüstriyel kirliliği durdurun)” gibi daha doğru terimler kullandığımızda, sorunun kaynağı konusunda daha dürüst oluyoruz ve aynı zamanda insanlara bir araya gelerek bu tür ekolojik sorunların çözümüne yardımcı olma şansı veriyoruz.

Dil seçimimiz, insanlığın ilerlemesinin maliyeti hakkındaki düşüncelerimizi karıştırdı. Çoğunlukla “economic growth (ekonomik büyüme)”nin iyi olduğunu düşünürüz çünkü büyüme – açan bir çiçek veya yükselen bir ağaç gibi – iyidir. Bu doğal. Ancak bu terimi ekonomiye uyguladığımızda doğa üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Toplumumuz yağmur ormanları, mavi okyanuslar ve gelişen yaban hayatı pahasına büyüyor.

Çevre hakkında nasıl konuştuğumuz ve düşündüğümüz, doğayı tanımlamak için kullandığımız metaforları da içerir. Bazıları doğadan sanki bir makineymiş gibi bahsediyor. Bu, tıpkı bir makine gibi doğayı kontrol edebileceğimize ve onun parçalarını değiştirebileceğimize inandıkları anlamına geliyor. Ancak bu fikir zarara da yol açabilir çünkü hiçbir sonuçla karşılaşmadan doğayı istediğimiz gibi kullanabileceğimizi düşündürebilir.

Daha iyi bir metafor, doğadaki her şeyin tıpkı bir ağdaki iplikler gibi birbiriyle bağlantılı olduğunu bize hatırlatmak için doğayı bir “web of life (yaşam ağı)” olarak düşünmektir. Doğanın bir kısmına zarar veren bir şey yaptığımızda bu, diğer tüm kısımları da etkileyebilir. Bunun harika bir örneği şu anda arılarla yaşadığımız sorundur. Arılar doğada çok önemlidir, çünkü bitkilerin büyümesine yardımcı olurlar. Bunu polenleri bir bitkiden diğerine taşıyarak yaparlar ki buna tozlaşma denir. Bu süreç ağaçlar, çiçekler ve birçok gıda mahsulümüz için hayati öneme sahiptir. Ne yazık ki doğa kaybı, iklim değişikliği, zararlı kimyasallar gibi sorunlar nedeniyle arılar yok oluyor. Arıları kaybedersek, bu onların tozlaştırdığı tüm bitkiler ve bu bitkilere bağlı olan hayvanlar için iyi olmayacak. Bu, doğadaki her şeyin ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

İngilizce küresel bir dildir ve bu nedenle insanların çevre hakkındaki düşüncelerini değiştirebilir. Çevre sorunlarını tartışmak ve çözmek için daha iyi yollar bulmak üzere birlikte çalışmamıza yardımcı olabilir. İnsanların İngilizce düşünme ve konuşma şeklini değiştirmeye gençlerimizden başlamalıyız. Helen Doron’da, 0-19 yaş arası öğrencilere, ortak yaşam alanımızı korumaya yönelik ekip çalışmasını ve topluluk temelli çabaları teşvik eden bir dil kullanmayı öğretiyoruz. Bu onların sürdürülebilir bir geleceğin daha iyi savunucuları olmalarına yardımcı olur.

Çevreye Yardımcı Olmak İçin İngilizceyi Kullanmak

Helen Doron öğrencileri, İngilizce becerilerini dünyadaki diğer kişilerle bağlantı kurmak ve çevreyi korumak adına birlikte çalışmak için kullanabilirler. İngilizce öğrenmek onlara okuma, araştırma yapma, fikir paylaşma ve farklı geçmişlerden insanlarla çalışma olanağı sağlar. Dünyada fark yaratabilecek liderler olabilirler.

Örneğin, Gençler için İngilizce derslerimiz, öğrencilerin geri dönüşüm yapmama, vegan olma ve evcil hayvan sahibi olmanın karşılığı gibi konuları araştırdığı “It’s Always Debatable (Bu Her Zaman Tartışmalı)” başlıklı bir kursu içerir. Öğrencilere tartışma sanatını öğreterek, onları Helen Doron’da geçirdikleri süre boyunca çevre koruma da dahil olmak üzere edindikleri değerleri savunmak için gereken becerilerle donatıyoruz.

Greta Thunberg, İngilizce (ve tartışma) becerilerinin önemli bir mesajın yayılmasına nasıl yardımcı olabileceğinin güzel bir örneğidir. Greta, İngilizce konuşarak dünya çapındaki insanlara dünyayı korumak için harekete geçme konusunda ilham verdi. Öğrencilerimiz çevre konularında uluslararası tartışmalara katılarak da aynısını yapabilirler.

İngilizce ve Çevresel Değerlerin Öğretimi

Helen Doron English’te çevre odaklı öğrenme materyallerimiz ve etkinliklerimiz çevre korumayı dil öğrenimiyle bütünleştirir. Öğrencilere çevre bilincine sahip kelime ve ifadeler tanıtılarak endişelerini ifade etmelerine ve değişimi savunmalarına olanak sağlanır.

Örneğin, doğa temalı “World of Wonders (Harikalar Dünyası)” programımız, öğrencilere İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda çevreye karşı sorumluluk duygusu aşılamak için tasarlanmıştır. Çevresel temaları ilgi çekici ve etkileşimli derslere dahil ederek, çevreye duyarlı İngilizce konuşan bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Helen Doron öğrencileri aynı zamanda orangutanları koruma kampanyası gibi nesli tükenmekte olan türler hakkında farkındalık yaratan girişimlere de katılıyorlar. Bu projeler sayesinde öğrenciler İngilizce dil becerilerini geliştirirken çevreyi korumanın önemini öğreniyorlar. İtalya’da öğrencilerimiz, onlara çevre dostu uygulamaları öğreten ulusal bir “Green Future Day (Yeşil Gelecek Günü)” etkinliğine katıldılar.

Sonuç

Helen Doron olarak eko-dilbilimin daha yeşil bir gelecek yaratmaya yardımcı olma gücüne inanıyoruz. Çevreyi korumaya önem veren, İngilizceyi iyi konuşabilen bir nesil yetiştirmek istiyoruz.

Çevresel temaları, çevre dostu kelimeleri ve ekolojik metaforlar hakkında eleştirel düşünmeyi vurgulayan bir müfredat kullanıyoruz. Bu, öğrencilerimizin değişimi savunmak için ihtiyaç duydukları dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Onlara endişelerini ifade etme araçlarını ve sorumlu seçimler yapmalarını sağlayacak bilgileri vererek, gezegenimizi korumaya yönelik küresel çabanın aktif katılımcıları olmalarına yardımcı oluyoruz.

Eko-dilbilime olan bağlılığımız, dilin olumlu değişimi ortaya çıkarma gücüne olan inancımızı göstermektedir. Öğrencilerimize çevre koruma ve sürdürülebilirliği öğreterek, herkes için daha parlak, daha yeşil bir gelecek için çalışan sorumlu, çevreye duyarlı yetişkinler haline geleceklerinden eminiz.

İnsanın Doğayla Bağlantısını Önemseyen 5 İngilizce Cümle

Dil, çevreye karşı tutumumuzu şekillendirmede önemlidir. İnsan ve doğa arasındaki bağlantıyı görmeyi zorlaştıran İngilizce kelime veya cümleleri düşünmeliyiz. Örneğin “Tree Hugger” terimi, nasıl kullanıldığına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olarak kullanılabilir.

“Tree Hugger” gibi kelimelerin farklı anlamlarını anlayarak çevreye ve onu korumak için çalışanlara karşı saygı ve olumlu tutum sergileyen bir dil seçebiliriz. “Nature lover (doğa aşığı)”, “wildlife enthusiast (yaban hayatı meraklısı)”, “eco-friendly (çevre dostu)” veya “friend of the earth (dünyanın dostu)” gibi terimleri kullanmak, insanların çevre hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye ve daha sorumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olabilir.

nature's gift valuable english

1. “Natural Resources (Doğal Kaynaklar)”:

Bu terim, doğayı insan kullanımına yönelik bir meta koleksiyonu olarak çerçeveliyor. Alternatif bir terim, insanlarla doğa arasındaki karşılıklı bağlantıyı vurgulayan, şükran ve idareyi teşvik eden “natural gifts (doğal armağanlar)” veya “earth’s bounty (dünyanın lütfu)” olabilir.

solve global warming valuable english

2. “Battle Global Warming (Küresel Isınmaya Karşı Mücadele)”:

Bu yaygın olarak kullanılan bir ifadedir, ancak konuya en iyi yaklaşım olmayabilir. “Battle (savaş)” terimi, gerçekte küresel ısınmanın işbirliği ve yenilikçi çözümler gerektiren karmaşık ve çok yönlü bir konu olmasına rağmen, rakibe karşı mücadeleci bir duruşu akla getiriyor. Bunun yerine “solving global warming (küresel ısınmayı çözmek)” veya “slowing down global warming (küresel ısınmayı yavaşlatmak)” gibi daha proaktif terimler kullanabiliriz. Çözüm ve ilerleme ihtiyacını vurgulayarak, konuşmayı olumlu eyleme kaydırabilir ve bireylere daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımlar atmaları konusunda ilham verebiliriz.

3. “Man vs. Wild (İnsan Doğaya Karşı)”:

Bu ifade çoğu zaman insanların doğal dünyaya karşı olduğu fikrini güçlendiriyor ve rekabet ve çatışma zihniyetine yol açıyor. Daha olumlu alternatiflerin kullanılması, insanlar ve doğa arasındaki uyumu ve birbirine bağlılığı teşvik edebilir. “Nature Lover (Doğa Aşığı)” gibi ifadeler çevreye ve içinde yaşayanlara saygı duymanın ve önemsemenin önemini vurguluyor.

Embrace the Wild Valuable English

4. “Taming the Wilderness (Vahşi Doğayı Evcilleştirmek)”:

Bu ifade, doğanın insanlar tarafından kontrol edilmesi gereken vahşi ve asi bir şey olduğunu öne sürüyor. Bunun yerine, doğal dünyaya hükmetmeye çalışmaktan ziyade onu takdir etmenin ve ona uyum sağlamanın önemini vurgulamak için “embracing the wild (vahşi doğayı kucaklamak)” veya “living in harmony with nature (doğayla uyum içinde yaşamak)” gibi terimleri kullanabiliriz.

co-exist with nature Valuable English

5.”Conquering Nature (Doğayı Fethetmek)”:

Bu terim, doğanın insan yaratıcılığı tarafından mağlup edilecek bir düşman olduğunu ima eder. Çevre dostu bir alternatif, insanlar ve çevre arasındaki işbirliğini ve karşılıklı desteği teşvik eden “coexist with nature (doğayla bir arada yaşamak)”, “working with nature (doğayla çalışmak)” veya “partnering with nature (doğayla ortaklık kurmak)” olabilir.

Çevre dostu algıyı besleyen alternatif terimleri benimseyerek, hem günlük yaşamımızda hem de çocuklarımıza eğitim yoluyla aşıladığımız değerlerde doğal dünyayla daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki geliştirmesine destek olabiliriz.

Kaynaklar

Abram, David (1996): The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World. pg.267. New York, Pantheon Books.

Boas, F. (1911). Handbook of American Indian Languages Part 1. Washington: Government Printing Office.

Crystal, D. (2003). English as a global language (2nd ed.). Cambridge University Press.

Halliday, Michael A. (April 1990). New Ways of Meaning: the challenge to applied linguistics (Speech)

Hulme, M. (2009). Why we disagree about climate change: Understanding controversy, inaction and opportunity. Cambridge University Press.

Mühlhäusler, P. (1996). Linguistic ecology: Language change and linguistic imperialism in the Pacific region. Routledge.

Nettle, D., & Romaine, S. (2000). Lost Words/Lost Worlds. In Vanishing Voices: The Extinction of the World’s Languages (pp. 94-137). Oxford: Oxford University Press.

Stibbe, Arran (2021) Eco-linguistics: language, ecology and the stories we live by (second edition). London: Routledge

Thunberg, G. (2018, December 13). You are stealing our future: Greta Thunberg, 15, condemns the world’s inaction on climate change. The Guardian. Retrieved from :

https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/14/you-are-stealing-our-future-greta-thunberg-15-condemns-worlds-inaction-on-climate-change